projekt nr 14

14. "Letni Taras Animacji i Rekreacji"


Lokalizacja

Taras Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (wejście boczne do ZOKiR od strony ul. Basztowej) Działka nr 55/22 Obręb 3

Streszczenie

"Letni Taras Animacji i Rekreacji" miejscem spotkań integracyjnych i towarzyskich złotoryjan podczas gorących weekendów lata z możliwością uczestnictwa w rożnych formach rekreacji, zabawy i wypoczynku: spotkania autorskie z pasjonatami różnych dziedzin, prelekcje i poradnictwo (medyczne, prawne).

Opis projektu

Uruchomienie projektu wiąże się ściśle z wyposażeniem miejsca (tarasu) w niezbędny sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć, działań merytorycznych zgodnie z wartością zamieszczoną w kalkulacji projektu. Projekt planowany jest do realizacji w okresie letnim, szczególnie podczas weekendów wakacyjnych. Działania w ramach projektu pozwolą na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci , młodzieży i dorosłych podczas wakacyjnych weekendów, w piątki, soboty i niedziele, w godzinach 11.00-21.00. Zajęcia animacyjne i rekreacyjne umożliwią integrację złotoryjan dając im możliwość spotkań i bezpośrednich kontaktów. Celem projektu jest prowadzenie różnych form animacji i rekreacji, prezentacji, zabawy. Zajęcia zróżnicowane byłyby tematycznie, np. spotkania autorskie, poradnictwo, zajęcia manualne (warsztaty), pogadanki, rozgrywki w gry planszowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, wystawy kolekcjonerskie, prezentacje własnych osiągnięć, sukcesów, wymiana towarów kolekcjonerskich.

Odbiorcy

Projekt realizowany byłby ściśle w porozumieniu i współpracy z pracownikami ZOKiR, którzy zapewnią część merytoryczną działań, udostępnią pomieszczenia WC, zapewnią koordynację osoby dyżurującej, mini bufet (be alkoholu). Oprócz działań animacyjnych w Złotoryi powstanie kolejne stałe miejsce spotkań poza istniejącymi już ogródkami typowo gastronomicznymi. Adresatami, odbiorcami projektu są wszystkie grupy społeczne złotoryjan. Cele projektu realizowane będą zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, programem tematycznym danego weekendu. Zakłada się, że ścisłe zajęcia, działania tematyczne trwałyby od 2-3 godzin. W pozostałym czasie mieszkańcy korzystać będą z tarasu jako stałego miejsca spotkań. W przypadku niepogody spotkania tarasowe odbywać będą się mogły w holu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Stoliki (5 szt. x 350 zł)1 750 zł
2Krzesła (20 szt x 200 zł)4 000 zł
3Parasole (5 szt. x 500 zł)2 500 zł
4Gry stołowe (4 zestawy x 800 zł) 3 200 zł
5Zestaw monitoringu (kamera i rejestrator)1 850 zł
6Przenośny zestaw nagłośnienia z mikrofonem1 000 zł
7Ciśnieniowy ekspres do kawy4 000 zł
8Elementy dekoracyjne, ozdobne tarasu (pergole, donice, kwiaty)1 700 zł
Łącznie: 20 000 zł