projekt nr 12

12. Rozbudowa oświetlenia drogowego ulicy Wiosennej w Złotoryi


Lokalizacja

Ulica Wiosenna własność Gminy Miejskiej Złotoryja. Planowana lokalizacja to miejsce przy punkcie zbiorki odpadów w bezpośredniej bliskości stawu tzw "oczka" przy posesji państwa Miarów.

Streszczenie

Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiosennej przy tzw"zielonym oczku"

Opis projektu

Najważniejszym celem i korzyścią będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Złotoryi w szczególności mieszkańców tego rejonu (ulice Śląska, Wiosenna). Jeżeli to będzie możliwe to zamontujemy oświetlenie  wspomagane lub zasilane solarnie - osiągniemy w ten sposób efekt edukacji proekologicznej.

Odbiorcy

Mieszkańcy Złotoryi odwiedzający teren rekreacyjny tzw"oczka: oraz mieszkańcy osiedla rejonu ulic Wiosenna-Śląska dla których poruszanie się po zmroku jest dyskomfortowe i nieprzyjemne, ze względu na brak oświetlenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt2 500 zł
2Prace ziemne wykopy, układanie kabli i osłon, zasypywanie, montaż i ustawienie słupa, montaż wysięgników rurowych, opraw, prace instalacyjne, pomiarowe i testowe13 000 zł
Łącznie: 15 500 zł