projekt nr 8

8. Plenerowa siłownia ul. Złota/Górnicza


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Złota-Górnicza w Złotoryi. Działka nr 96/13 obręb 2 będąca własnością Gminy Miejskiej Złotoryja (załączona mapka).

Streszczenie

Plenerowa siłownia stanowiąca zestaw kilku urządzeń będzie służyć mieszkańcom miasta. Proponowane rozwiązanie będzie w pełni integrowane zarówno dla dzieci jak i rodziców oraz osób starszych, które będą aktywnie spędzać czas wolny. Urządzenia będą służyć poprawie zdrowia i formy fizycznej.

Opis projektu

Zadanie ma polegać na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń Fitness stanowiący tzw. siłownię zewnętrzną. Urządzenia będą zamontowane na trawniku w miejscu najbardziej odpowiednim do montażu w/w urządzeń. Celem zadnia jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spedzenia wolnego czasu oraz poprawy zdrowia i formy fizycznej.

Odbiorcy

Zadanie skierowane jest do całej społeczności miasta Złotoryja bez względu na wiek, a w szczególności do osób zamieszkałych na oś. Nad Zalewem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt1 500 zł
2Regulamin korzystania z siłowni600 zł
3Wyciskanie siedząc (podwójne)4 000 zł
4Wioślarz 2 500 zł
5Orbitrek 3 300 zł
6Biegacz2 200 zł
7Twister + wahadło 2 100 zł
8Dostawa + montaż urządzeń 3 000 zł
Łącznie: 19 200 zł