projekt nr 7

7. Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Tuwima


Lokalizacja

Plac zabaw przy ul. Tuwima SP nr 3. Własność Gminy Miejskiej Złotoryi.

Streszczenie

Zabawa jest główną metodą: nauki i poznawania świata, kontrolowanie emocji i samodzielne pokonywanie przeszkód. Dla dzieci ważne jest rozwijanie kreatywności i sprawności fizycznej.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez wykonanie metalowego ogrodzenia (z zamykanymi furtkami).

Odbiorcy

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Przedszkole "Pozytywka", "Misia Uszatka"), uczniowie SP nr 3, mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja projektowa1 500 zł
2Wykonanie ogrodzenia 154 mb18 500 zł
Łącznie: 20 000 zł