projekt nr 6

6. Twój Zdrowy Maluch - Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym


Lokalizacja

Program zrealizowany będzie w następujących przedszkolach miejskich na teranie miasta Złotoryja: Przedszkole Miejskie nr 1 (ul. Staszica), Przedszkole Miejskie nr 2 (ul. Górnicza) i Żłobek Miejski z grupami przedszkolnymi (ul. Letnia).

Streszczenie

Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym ma wady postawy. Jeżeli chcesz by twoje dziecko miało możliwość uczestnictwa w przedszkolnych zajęciach z Gimnastyki Korekcyjnej ZAGŁOSUJ za projektem "Twój Zdrowy Maluch - Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym".

Opis projektu

Konieczność realizacji zadania wynika z faktu, iż stosunkowo dużo dzieci w wieku przedszkolnym ma już stwierdzone wady postawy ciała. Najczęściej są to wady kręgosłupa, kończyn dolnych (płaskostopie) a także otyłość dzieci. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej będą uczęszczały dzieci, których rodzice przedstawią skierowanie od lekarza ortopedy o konieczności udziału w zajęciach. Celem realizacji projektu jest profilaktyka wad postawy ciała u dzieci, dbanie o harmonijny rozwój ruchowy dziecka poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia korekcyjne utrwalające nawyk prawidłowej postawy ciała. Dzieci będą miały możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach, które poprawią ich stan zdrowia a rodziców zmotywują i zdyscyplinują do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem w domu. Zajęcia będą przebiegać w przyjaznej atmosferze, będą dopasowane do indywidualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Zostanie zakupiony sprzęt do gimnastyki, który dodatkowo ułatwi i uatrakcyjni zajęcia.

Odbiorcy

Dzieci w wieku przedszkolnym od trzech do sześciu lat uczęszczające do złotoryjskich miejskich przedszkoli. Rodzice tychże dzieci będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych, podczas których zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną do kontynuacji procesu korekcyjnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przedszkole Nr 1 (0,5h x 50 zł x 3 grupy x 1 tydzień) = 150 zł x 4 tygodnie = 600 zł za miesiąc x 6 miesięcy3 600 zł
2Przedszkole Nr 2 (0,5h x 50 zł x 5 grup x 1 tydzień) = 250 zł x 4 tygodnie = 1000 zł za miesiącx 6 miesięcy6 000 zł
3Żłobek Miejski z GP (0,5h x 50 zł x 2 grupy x 1 tydzień) = 100 zł x 4 tygodnie = 400 zł za miesiąc x 6 miesięcy2 400 zł
4Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Materace 3 szt. - 420 zl, Tunel 2 szt. - 95 zł, Kolorowa rzeka 2 szt. - 460 zł, Lina 2 szt. - 160 zł, Mata do korekcji stóp 2 szt. - 180 zł, Ślady z fakturą stóp 2 szt. - 100 zł, Ślady z fakturą rąk 2 szt. - 100 zł, Piłka fasolka 2 szt. - 120 zł, Walec cienki 2 szt. - 300 zł, Piłka Jeżyk 20 szt. - 200 zł, Woreczki z grochem 1 komplet - 25 zł, Dyski sensomotoryczne 4 szt. - 180 zł, Kamienie sensoryczne 3 szt. - 225 zł, Szarfy 10 szt. - 30 zł, Obręcze płaskie 10 szt. - 60 zł. Razem: 26552 655 zł
5Promocja (plakaty, dyplomy, ulotki)500 zł
Łącznie: 15 155 zł