projekt nr 3

3. #naSportowo! Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy ul. Zagrodzieńskiej


Lokalizacja

Teren objęty projektem zlokalizowany jest na działce 147/5 przy ulicy Zagrodzieńskiej.

Streszczenie

Zadanie obejmuje rewitalizację terenów rekreacyjnych przy ulicy Zagrodzieńskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do siatkówki plażowej, badmintona, tenisa plażowego czy siatkonogi. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis projektu

Pole do gry o wymiarach 8,0m x 16,0m wypełnione piaskiem. Całkowity wymiar boiska wraz z wolnymi strefami  wybiegu  wynosi  20,0m x 12,0m, boisko ograniczone będzie obrzeżem. Zadanie obejmuje także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linię boiska,  słupki do siatkówki z mocowaniami oraz siatkę.
Etapy:
1. Przygotowanie, wykonanie dołu poprzez korytowanie istniejącego terenu.
2. Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa, zagęszczenie mechaniczne (10-15 cm po zagęszczeniu).
3. Ułożenie warstwy izolacyjnej z geowłókniny o właściwościach filtracyjnych i odsączających.
4. Montaż słupków uniwersalnych z regulacją wysokości.
5. Wypełnienie piaskiem płukanym - warstwa 30 - 40 cm.
6. Zakup i montaż akcesoriów sportowych (siatka, taśma pola gry).

Odbiorcy

Projekt dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców. Głównymi użytkownikami będą mieszkańcy ul. Zagrodzieńskiej i Piastowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prace ziemne (budowa niecki, obrzeża), przygotowanie i wypełnienie podłoża, montaż słupków16 500 zł
2Słupki do siatkówki, uniwersalne z regulacją wysokości1 500 zł
3Siatka do siatkówki plażowej300 zł
4Linie do wytyczenia pola gry150 zł
5Projekt, uzgodnienia itp. 1 500 zł
Łącznie: 19 950 zł