projekt nr 2

2. Poprawa bezpieczeństwa indywidualnego strażaków-ratowników w trakcie akcji ratowniczych na terenie miasta Złotoryja


Lokalizacja

Miasto Złotoryja.

Streszczenie

Zadanie polegające na zakupie sprzętu ochrony indywidualnej strażaków-ratowników z Jednostki Poszukiwawczo- Ratowniczej w Złotoryi biorących udział w akcjach ratowniczych w środowiskach zagrażających ich życiu takich jak pożary, zatrucia tlenkiem węgla i innymi gazami niebezpiecznymi dla ratowników

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na zakupie sprzętu ochrony indywidualnej dla ratowników biorących udział w akcjach ratujących ludzi i ich mienie, w trakcie niebezpiecznych dla mieszkańców Złotoryi sytuacji losowych takich jak pożary, ulatnianie się tlenku węgla z urządzeń grzewczych oraz wielu innych. W takich sytuacjach konieczne jest szybkie wejście strażaków do strefy niebezpiecznej w celu m.in. ewakuacji ludzi. W tym celu planowane jest zakupienie dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych (maska, butla na powietrze, noszak wraz z oporządzeniem), 4 szt. czujników bezruchu, które służą do alarmowania innych ratowników, że strażak znajdujący się  wewnątrz strefy niebezpiecznej potrzebuje pomocy, 3 kpl. ubrań ochronnych trudno zapalnych oraz 3 szt hełmów strażackich. Wyżej wymieniony sprzęt będzie wykorzystywany przez strażaków ochotników w trakcie akcji ratowniczych podejmowanych na terenie miasta, chroniąc złotoryjan, ich domy, mienie, dobytek.

Odbiorcy

Sprzęt, który planujemy zakupić, bezpośrednio wykorzystywany będzie przez złotoryjskich strażaków ochotników, na co dzień pełniących służbę w Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej. Jednakże z uwagi na fakt, że ratownicy działają na terenie miasta, biorąc udział gaszeniu pożarów i innych miejscowych zagrożeniach, zakupiony sprzęt pośrednio służyć będzie złotoryjanom, którym pomoc będzie udzielana.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

12 kpl. w tym: Aparat powietrzny Aeris PhaseTyp 2, automat oddechowy ZENITH, maska panoramiczna OptiPro, butla kompozytowa 3,2 kg6,8l/300 bar z zaworem8 777,28 zł
22 szt. Pokrowiec na butlę z tkaniny niepalnej196,80 zł
34 szt. Sygnalizator bezruchu2 297,64 zł
43 kpl. Ubranie strażackie specjalne4 290 zł
53 szt. Hełm strażacki F1XF EN 3 542,40 zł
63 szt. latarek do hełmów strażackich825 zł
Łącznie: 19 929,12 zł