projekt nr 1

1. Uratuj życie! Zakup i instalacja defibrylatora zewnętrznego AED oraz cykl szkoleń dla mieszkańców Złotoryi z zakresu resuscytacji krążeniowo–oddechowej z wykorzystaniem AED.


Lokalizacja

Centrum Złotoryi, Rynek 42 przy siedzibie Straży Miejskiej. AED ma być z założenia łatwo dostępny publicznie, tak by w razie potrzeby mógł z niego skorzystać dowolny świadek zdarzenia. Najlepiej więc ulokować go w miejscu najczęściej uczęszczanym.

Streszczenie

Celem projektu jest zapewnienie publicznego dostępu do defibrylacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców. Dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie w nagłym zatrzymaniu krążenia. AED może być używany przez osoby bez wykształcenia medycznego.

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie publicznego dostępu do defibrylacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Złotoryi, turystów i przyjezdnych. Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) . AED może być używany przez osoby nie mające wykształcenia medycznego, po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim, które pomagają przeprowadzić skuteczną akcję ratunkową.
NZK może spotkać każdego, w dowolnym czasie i miejscu, bez względu na wiek i stan zdrowia. W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka około 40 000 osób rocznie. W grupie zwiększonego ryzyka są osoby powyżej 50 roku życia, choć NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci i nastolatków. Projekt obejmuje zakup defibrylatora AED oraz instalację w miejscu publicznym w zewnętrznej kapsule z alarmem i ogrzewaniem - dostęp 24/7/365. Szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora dla około 200 mieszkańców Złotoryi.

Odbiorcy

Defibrylator AED - publiczny dostęp dla mieszkańców Złotoryi, turystów i przyjezdnych.
Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo–oddechowej z wykorzystaniem AED - około 200 mieszkańców Złotoryi. Szkolenia  w 20 osobowych grupach mogą zostać zorganizowane (podzielone) jako: szkolenia otwarte, szkolenie dla grupy uczniów szkoły podstawowej, szkolenie dla osób powyżej 50 roku życia, jako grupy najbardziej narażonej na nagłe zatrzymanie krążenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Defibrylator AED (np. LIFEPAK CR2)9 396 zł
2Zewnętrzna szafka na AED (Kapsuła Rotaid) z alarmem i ogrzewaniem2 460 zł
3Szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora dla około 200 mieszkańców Złotoryi (500,00 zł grupa 20 osobowa)5 000 zł
4Prace montażowe, instalacyjne, oznakowanie AED2 000 zł
5Wynajęcie salli na potrzeby szkoleń dla mieszkańców1 000 zł
6Promocja szkoleń (plakaty A3 lub ulotki)140 zł
Łącznie: 19 996 zł