projekt nr 1

1. [PROJEKT ODRZUCONY] Trening z Ewą Chodakowską w Złotoryi


Lokalizacja

Hala sportowa "Tęcza", wynajem na czas określony na podstawie umowy.

Streszczenie

Zadanie polega na przeprowadzeniu ogólnodostępnego, sportowego treningu dla złotoryjan, który przeprowadzi Ewa Chodakowska. Trening poprzedzi profesjonalna rozgrzewka, przeprowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.  

Opis projektu

Zadanie będzie przeprowadzone w hali sportowej "Tęcza" w Złotoryi, w okresie wrzesień-listopad 2019 (dokładny termin do ustalenia z Ewą i kadrą PSNW). Zadanie to ogólnodostępny, bezpłatny trening skierowany do wszystkich złotoryjan, który przeprowadzi Ewa Chodakowska-trenerka wszystkich Polek.
Koszty zadania to:
- trener - Ewa Chodakowska -16 000 zł
- 5 trenerów PSNW - 2 000 zł
- wynajem sali na czas trwania treningu wraz z szatniami, wc - 1 000 zł
- ubezpieczenie zadania - 500 zł
- plakaty / promocja - 200 zł
- certyfikaty dla wszystkich uczestników - 300 zł

Odbiorcy

Mieszkańcy Złotoryi (wszystkie grupy wiekowe); dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, rodziny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1trener Ewa Chodakowska16 000 zł
2trenerzy PSNW2 000 zł
3wynajem sali w hali "Tęcza"1 000 zł
4ubezpieczenie500 zł
5plakaty200 zł
6certyfikaty300 zł
Łącznie: 20 000 zł